Няма да има инсталация за рециклиране на гуми в Пловдив

Няма да има инсталация за рециклиране на гуми в Пловдив

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив прекрати административното производство по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие процедура за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в гр. Пловдив с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД.

Причина за това е недопустимост на инвестиционното предложение с изискванията на Наредбата № Н-4/02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци и по-конкретно липсата на минимално отстояние от 500 метра между площадката на планираната инсталацията и редица обекти, подлежащи на здравна защита, което екоинспекцията е съгласувала с Регионалната здравна инспекция – Пловдив и Община Пловдив.

Припомняме, че срещу изграждането на инсталацията се обявиха жители на район „Южен“, като те бяха подкрепени от кмета Атанас Кунчев. „Предвид естеството и местоположението (ул. Кукленско шосе 15) на въпросното съоръжение, а и имайки предвид моментното лошо състояние на атмосферният въздух в град Пловдив, като кмет на район Южен категорично заявявам позиция против реализирането на въпросното инвестиционно намерение“, декларира Атанас Кунчев.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *