Важни срокове за гласуване в подвижни секции, по настоящ адрес и на друго място

Важни срокове за гласуване в подвижни секции, по настоящ адрес и на друго място

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание и изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024г., общинска администрация Пловдив уведомява:

 1. В срок до 25.05.2024 г. (събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия могат да заявят желанието си:
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
 • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща [email protected];
 • В единния портал за заявяване на електронни услуги, заявявайки услугата: Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinki%20administratsii/unificirani%20uslugi/3304?cP=1

 1. В срок до 25.05.2024г. (събота) избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес
 • в районната администрация по настоящия му адрес;
 • чрез заявление, подадено на електронен адрес: https://regna.grao.bg;
 • В единния портал за заявяване на електронни услуги, заявявайки услугата: Вписване в избирателния списък по настоящ адрес на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/3303?cP=1

 1. В срок до 25.05.2024г.(събота) кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдатели, регистрирани в ЦИК могат да подадат заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник.
 1. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти или грешки в избирателния списък в срок до 01.06.2024г. може да подаде до кмета на района заявление за отстраняването им:
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
 • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща [email protected];

На електронен адрес:  http://www.grao.bg/elections/ могат да бъдат извършвани справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в празничните и почивни дни – 24.05.2024г. и 25.05.3024г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *