В Пловдив започна плащането на данък сгради и такса смет

В Пловдив започна плащането на данък сгради и такса смет

Община Пловдив уведомява гражданите, че вече могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти и  такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2024 г.

Сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г. са както следва:

 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2024 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска –                     до 01.07.2024 г.

Втора вноска –                     до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2024 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие              –      до 31.01.2024 г.

За второто тримесечие              –      до 30.04.2024 г.

За третото тримесечие              –      до 31.07.2024 г.

За четвъртото тримесечие   –            до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2024 Г.

Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2024 Г.

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Задълженията си гражданите могат да заплатят по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

РАЙОН                                           АДРЕС                                                          РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                  ул. „Радецки” №18А                                              08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                             ул.”Македония” №73А                                          08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                        бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А              08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                        ул.”Вечерница”№ 1А                                             08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                        бул.”Шести септември” № 274                             08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                          бул.”Освобождение” № 63                                    08.30 ч. – 17.00 ч.

 

  • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви  441400

Данък върху недвижимите имоти и лихви  442100

Такса за битови отпадъци и лихви              442400

Данък върху превозните средства и лихви  442300

Туристически данък и лихви                               442800

  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;
  • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg;
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД;
  • По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница egov.bg .

 

Информация за размера на задълженията може да се получава в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928; Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947; Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *