Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г.

Стартира кампанията по събиране на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г.

Община Пловдив напомня, че гражданите вече могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2024 г.

Сроковете за плащане на задълженията са, както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2024 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 01.07.2024 г.

Втора вноска – до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2024 Г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31.01.2024 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2024 г.

За третото тримесечие – до 31.07.2024 г.

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2024 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2024 Г.

Срок за внасяне – данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2024 Г.

Срок за внасяне – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр. Пловдив:

РАЙОН                                              АДРЕС                                                РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                       ул. „Радецки” №18А                                     08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                                  ул. ”Македония” №73А                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                              бул. ”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А   08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                              ул. ”Вечерница”№ 1А                                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                             бул. ”Шести септември” № 274                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                                бул. ”Освобождение” № 63                       08.30 ч. – 17.00 ч.

 • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:
 1. Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви 441400
 2. Данък върху недвижимите имоти и лихви 442100
 3. Такса за битови отпадъци и лихви 442400
 4. Данък върху превозните средства и лихви 442300
 5. Туристически данък и лихви 442800
 • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;
 • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg;
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС“ АД;
 • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница nap.bg;
 • По интернет чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, на интернет страница egov.bg .

Информация за размера на задълженията можете да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул. ”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

 • Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;
 • Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947;
 • Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966, както и на следните интернет страници – plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg
Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *