Организират обществени обсъждания за важни проекти в Асеновград

Организират обществени обсъждания за важни проекти в Асеновград

В три обществени обсъждания в Куклен, Асеновград и Садово ще се разгледа „Концепция за интегрирана териториална инвестиция на Асеновград и партньори“, с водещ партньор – община Асеновград“. Срещите се организират от Областния информационен център – Пловдив и са във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Дискусията в Куклен е на 14 март от 10 часа в залата в общината на ул. „Александър Стамболийски“ 49. В Асеновград е на 19 март от 10 ч. в залата на общината на пл. „Акад. Н. Хайтов“ 9. В Садово е на 22 март от 10 ч. в залата на общината на ул. „Иван Вазов“ 2.

Агенция „Пътна инфраструктура“ участва в концепцията с проект за ремонт и разширение на мостовото съоръжение на бул. „Васил Левски“ в гр. Асеновград, част от републикански път II-58 Асеновград – Черноочене. Второкласният път преминава през областите Пловдив и Кърджали. Целта на разработената интегрирана концепция е да се оползотвори оптимално местния потенциал и да се повиши качеството на живот и икономическото развитие на региона чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Асеновград, Лъки, Садово и Куклен, неправителствения и частния сектор и др.

Линк към презентация на Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Концепция за интегрирана териториална инвестиция на Асеновград и партньори“, с водещ партньор – община Асеновград“:

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/oic/docs/2024-02/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%98%20%E2%80%93%20%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8.pdf

Всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепцията или да направят коментари или възражения.

Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/pifbJi4eqEJhP2ci8

Препоръки или възражения по концепцията могат да се изпратят и на електронната поща на ОИЦ – Пловдив (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР) до 22 март 2024 г.: [email protected] или на телефон: 032/262 000.

Получаването на подкрепа е едно от условията за одобряване на концепцията и ще допринесе за увеличаване на възможността планираните обекти да бъдат изпълнени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. ​

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *