Община Асеновград представи концепция за развитие с 25 проекта (СНИМКИ)

Община Асеновград представи концепция за развитие с 25 проекта (СНИМКИ)

Община Асеновград представи Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Публичното обсъждане се проведе от Областен информационен център – Пловдив на 19.03.24 г. от 10:00 ч. Пресконференцията беше водена от зам.-кмета на общината д-р Теньо Манолов. Концепциите представи Величко Праматаров – главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество“.Община Асеновград представи концепция за развитие с 25 проекта (СНИМКИ)

През новия програмен период голяма част от средства от програмите на Европейски съюз (ЕС) ще се предоставят чрез интегриран териториален подход, посредством интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В тази връзка, общините трябваше да разработят концепции, с които да кандидатстват за финансиране. Общинска администрация – Асеновград изготви такава и в края на миналата година я представи за одобрение пред финансиращите програми. Преди около месец концепцията премина I етап на одобрение – проверката за административното съответствие и допустимост. Очаква се финалното й одобряване, което се изразява в техническа и финансова оценка. Днес концепцията и всеки един от 25-те проекта в нея бяха представени публично пред обществеността в Асеновград.Община Асеновград представи концепция за развитие с 25 проекта (СНИМКИ)

КИТИ представлява обширен и цялостен план за инвестиции и развитие на територия на община Асеновград и региона в следващите години. Целта е да се оползотвори оптимално местният потенциал и да се повиши качеството на живота и икономическото развитие в общината, чрез реализиране на конкретни проекти, финансирани от програмите на европейския съюз. Концепцията включва участието на 8 партньори от различни видове заинтересовани страни: общини на територията на област Пловдив, организации от публичния, частния и неправителствения сектор. А именно: общините Лъки, Садово и Куклен; Бачковският манастир; Териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите в България“; Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона“; Национален природонаучен музей при Българска академия на науките (БАН); Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).Община Асеновград представи концепция за развитие с 25 проекта (СНИМКИ)

Концепцията съдържа 25 проектни идеи на обща стойност над 103 000 000 лв. Проектните идеи са:

 1. Изграждане многофункционална спортна зала за бойни спортове и борба – 1 600 000 лв.
 2. Ремонт на общински тенис кортове – 300 000 лв.
 3. Изграждане на фитнес парк на открито до градски плувен басейн – 200 000 лв.
 4. Ремонт и обновяване на градски плувен басейн – 1 500 000 лв.
 5. Изграждане на закрит плувен басейн – 3 000 000 лв.
 6. Ремонт на закрит гребен канал до Спортна зала „Асеновец“ – 300 000 лв.
 7. Ремонт и мерки за енергийна ефективност на спортна сграда – гребна база „40-те извора“ – 1 700 000 лв.
 8. Изграждане на спортен комплекс – стадион с трибуни, спортна зала, открити спортни площадки и паркинг – 15 000 000 лв.
 9. Обособяване на комплекс за социални услуги в сграда на бившия дом за деца, лишени от родителска грижа „Таньо Войвода“ – 1 500 000 лв.
 10. Изграждане Единен център за социални услуги – 200 000 лв.
 11. Ремонт на сградата на НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград – 1 500 000 лв.
 12. Изграждане на път до началото на пешеходния маршрут, паркинг, туристически информационен център (ТИЦ) и др. инфраструктура в подхода към тракийското скално светилище „Беланташ“ – 5 000 000 лв.
 13. Изграждане на път с. Мостово – м. „Кръстова гора“ – 8 000 000 лв.
 14. Метох „Св. Георги“ – консервация и реставрация, основен ремонт, реконструкция и възстановяване – 10 000 000 лв.
 15. Изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда на Палеонтологичен музей  Асеновград – 5 600 000 лв.
 16. Изграждане на пътен участък от главен път Асеновград – Пловдив до околовръстен път на Асеновград – 10 000 000 лв.
 17. Изграждане на път Асеновград – Катуница – 8 000 000 лв.
 18. Ремонт и разширение на мостово съоръжение на бул. „Васил Левски“, гр. Асеновград, част от републикански път II-58, преминаващ през областите Кърджали и Пловдив – 6 000 000 лв.
 19. Изграждане на велоалеи на територията гр. Асеновград – 3 000 000 лв.
 20. Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград – етап II – 8 000 000 лв.
 21. Рехабилитация на паркове в гр. Асеновград – 8 000 000 лв.
 22. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата ДГ „Никола Вапцаров“, гр. Асеновград – 1 200 000 лв.
 23. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Христо Ботев“, гр. Асеновград – 1 400 000 лв.
 24. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград – 1 000 000 лв.
 25. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Петко Каравелов“, гр. Асеновград – 1 000 000 лв.

Освен тези проекти бяха представени и концепциите „Намаляване на вторичното разпрашаване и замърсяване на въздуха в община Асеновград, чрез създаване на зелена инфраструктура в градска среда“ и „Комбинирана концепция за ИТИ, с водещ партньор СБР-НЦ ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград, с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ).

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *