Започна кандидатстването за прием в първи клас в Пловдив

Започна кандидатстването за прием в първи клас в Пловдив

Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg.

За осма година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив ще се осъществи чрез система за електронно централизирано класиране и записване чрез разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година.

Вече са обявени свободните места за първото класиране, които са 3421 в 146 паралелки. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 6 юни 2024 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 5 юни 2024 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) своите заявления в срок до 4 юни в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

При подаване на заявление онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“. За всички родители, които имат започнати чернови, е важно да знаят, че тези чернови следва да бъдат редактирани или анулирани, ако желаят да подадат ново заявление. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

За улеснение на родителите в системата има функционалност, чрез която при подаден верен адрес на детето системата автоматично зарежда данните за годината на адресната регистрация и групата на уседналост, в която попада. Най-голяма тежест има адресната регистрация в района на училището при уседналост над 3 години спрямо момента на кандидатстване. За уседналостта може да се ползва и предходен адрес, ако е в района на същото училище, в което е и последният адрес. Максимален брой точки получават и децата с брат/сестра в избраното училище, които няма да имат навършена 12-годишна възраст към началото на учебната година ( 15.09.2024 г.).

Данните от кампаниите през предходните седем години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен (между 94 и 97% от класираните деца са приети по първо желание). Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация. За училищата, в които има паралелки с обучение по Монтесори, родителите могат да кандидатстват поотделно за тези паралелки и за другите паралелки в училището ( като за отделни желания).

Препоръката към родителите при кандидатстване е да подадат повече от едно желание, защото шансовете им на първото класиране са по-големи при налични свободни места. Практиката показва, че за второто и третото класиране остават малко свободни места, а има и училища, в които всички места се заемат още на първо класиране.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секциите „Точки за прием“, „Нормативни документи“, както и от „Ръководство за родителя“.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *