Стартира набирането на проекти по програмата за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Стартира набирането на проекти по програмата за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви началото на кампанията за набиране на проектни предложения за кандидатстване по „Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“- 2024 г. Програмата цели изграждането на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряването на личната им мобилност. Тя се състои от два компонента:

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” предлага финансиране до 100 000 лв. за изграждане и монтиране на рампи и/или подемни платформи и/или асансьори, които да улеснят придвижването на хората с увреждания.

  • Срокът за подаване на проектни предложения по Компонент 1 е до 15.05.2024 г. включително. Очаква се от всички одобрени кандидати да завършат и отчетат проектите си до края на годината.

Компонент 2 „Лична мобилност” предоставя до 8000 лв. безвъзмездна помощ за приспособяване и преустройство на лек автомобил (МПС) за хора с трайни увреждания и монтирането на помощни съоръжения за достъпност на инвалидни колички. Програмата включва като допустима дейност и закупуването на МПС, приспособено за шофиране от хора с трайни увреждания, както и средства за преминаване на шофьорски курс.

  • Срокът за подаване на проектни предложения по Компонент 2 е до 01.04.2024 г. включително. Очаква се от всички одобрени кандидати да завършат и отчетат проектите си до края на годината.

Повече информация за Програмата, както и детайли относно условията и документите за кандидатстване може да получите на интернет страницата на МТСП

https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *