РИОСВ – Пловдив с организация за превенция и реакция при евентуални пожари в резерватите

РИОСВ – Пловдив с организация за превенция и реакция при евентуални пожари в резерватите

С настъпване на пожароопасния сезон (1 април – 31 октомври), директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) Ивайло Йотков предприе превантивни действия за опазване на резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“ от пожари, които поставят под риск растителните и животинските видове и унищожават местообитанията им.

С цел бърза и адекватна реакция при евентуално възникване на подобно бедствие в границите на двете защитени територии, които са изключителна държавна собственост, са предвидени оперативни планове за противопожарно устройство за 2024 година. Изготвени са и схеми за оповестяване на всички нива. В тях е разписана координацията – от получаването на сигнал на дежурните телефони, през информирането на директора на екоинспекцията, до взаимодействието със службите по пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, експертите по биоразнообразие, доброволни формирования в Кричим, Бачково, Орешец, Добростан и други структури.

За борба с огъня в границите на двете защитени територии са създадени и се поддържат противопожарни депа. Организирано е специализирано наблюдение в пожароопасни райони и дежурства по график. Ще се осъществява засилен превантивен контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи и водни площи на територията на резерватите. Предвидените в закона глоби за нарушители са от  500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридически.

РИОСВ – Пловдив призовава всички граждани да бъдат бдителни и да не допускат възникването на пожари в горските територии, тай като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *