Премина успешно първият етап по важна процедура за Община Пловдив като партньор на Община Габрово

Премина успешно първият етап по важна процедура за Община Пловдив като партньор на Община Габрово

Община Пловдив като партньор на Община Габрово кандидатства по първата процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на ЕС с Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Бреговете на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“.

Подходът интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се изпълнява на територията на цялата страна в две фази. Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ (Фаза 1) и набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ (Фаза 2).

Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Бреговете на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“ премина успешно първия етап за административна допустимост. От страна на община Пловдив в нейното разписване и подготовка участваха експерти от отдел „Култура, археология и културно наследство“.

Основен фокус на КИТИ са дейности за цялостна трансформация на градски пространства в Габрово и Пловдив, създаване на условия за партньорства, творчески изяви, икономическо, културно и социално развитие. Партньорство в реализацията на концепцията за ИТИ са заявили дванадесет организации – публични държавни и местни власти, учебни заведения, иновационен клъстер, НПО, стопански субекти и културни институти. Предвидените инвестиции в Пловдив са насочени към благоустрояване и ремонт на кино „Космос“ и зоната около него, благоустрояване на зона на южния бряг на р. Марица, дейности за развитие на уменията и повишаване на квалификацията, мерки за включване на уязвими групи, насърчаване на творчески и креативни индустрии“, разказа заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов.

Финансовият ресурс ще се осигурява по шест програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

За реализацията и изпълнението на дейностите на местно ниво Община Пловдив ще разчита на партньорството на ОП „Градини и паркове“, НГСЕИ и НУМТИ „Добрин Петков“.

Важна част от процеса на Фаза 1 е активното участие на местните общности в обществените обсъждания, които предстои да бъдат организирани по места. След това Регионалните съвети за развитие в шестте региона на планиране ще направят приоритизиране на концепциите, които ще имат достъп до финансовите ресурси.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *