По проект за енергийна ефективност: С 2,5 млн. лева обновяват Народна библиотека "Иван Вазов"

По проект за енергийна ефективност: С 2,5 млн. лева обновяват Народна библиотека "Иван Вазов"

Община Пловдив спечели безвъзмездно финансиране на стойност 2 588 280.00 лв. по проект по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“. Новината дойде днес, след като Управляващият орган на Оперативната програма обяви резултатите.

Проектът е с наименование „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“ , срокът на изпълнение е 30 месеца след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Наименованието на процедурата, по която община Пловдив кандидатства, е „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, по Приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“.

Проектното предложение на стойност 2 588 280.00 лв. включва подобряване на енергийните характеристики на сградата на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив чрез прилагане на високоефективни мерки, съгласно извършен обстоен енергиен одит. Прилагането на мерки за повишаване енергийната ефективност на сградата ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и ще позволи устойчиво управление и поддръжка на сградата с оглед предоставяне на услуги на потребителите в по-комфортна среда. Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се удължи жизнения цикъл на сградата и ще се подобрят условията за работа и условията за предоставяне на услуги.

Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив изпълнява функциите на второ национално книгохранилище. Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Тя е най-голямата публична библиотека в България. Наред с Националната и единствена сред другите библиотеки в страната, тя съхранява и опазва за поколенията пълен Архив на българската книга.

Директорът на НБ „Иван Вазов“ Димитър Минев благодари сърдечно на кмета на града Костадин Димитров и на зам.-кмета по култура Пламен Панов за положените труд и усилия. Развитието и обновяването на пловдивската библиотека е един от приоритетите в програмата за управление в настоящия управленски мандат.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *