Община Асеновград отчете резултатите по проекта за фотоволтаичните централи

Община Асеновград отчете резултатите по проекта за фотоволтаичните централи

Община Асеновград отчете резултатите от успешно реализирания проект за изграждане на фотоволтаични централи. Такива бяха монтирани на 2 общински сгради в града, чиято експлоатация е почти постоянна. А именно: МБАЛ – Асеновград и Градска библиотека „Паисий Хилендарски“. Гости на семинара и на заключителната пресконференция бяха представители на водещия партньор община Смолян и др. участници по проекта.Община Асеновград отчете резултатите по проекта за фотоволтаичните централи

И 2-те събития бяха открити от зам.-кмета на Асеновград инж. Петър Петров. „От името на кмета на общината д-р Христо Грудев и от свое име, благодаря на всички приятели и на водещия партньор – община Смолян – за отличното и ползотворно съвместно сътрудничество! Радвам се, че заедно, обединени, с общи усилия успяхме да превърнем в реалност важна цел. Чрез изграждането на фотоволтаичните централи на болницата и библиотеката в Асеновград ние не само спестяваме средства, които могат да бъдат вложени в други дейности, но и рационално ползваме ресурсите, предоставени ни безвъзмездно от природата. Екологията и опазването на околната среда е тема, която не просто не губи актуалност, а дори борбата на човечеството да запази природните богатства става все по-силна. Щастлив съм, че общините ни не са конкуренция, а напротив – съвместно постигаме тези видими отлични резултати!“, каза пред присъстващите Петров.Община Асеновград отчете резултатите по проекта за фотоволтаичните централи

Община Асеновград отново успя да превърне в реалност важна цел, и то в кратки срокове. Чрез изграждането на фотоволтаичните централи на болницата и библиотеката. Това е поредната стъпка на общинската администрация към опазване на околната среда. По време на заключителната пресконференция стана ясно, че със собствени средства община Асеновград ще финансира изграждането на фотоволтаична система и на сградата си. А за монтирането на такива, за Спортна зала „Асеновец“ и ДГ „Асенова крепост“ е осигурено финансиране по Плана за възстановяване и развитие. Заключителната пресконференция по проект №BGENVIRONMENT – 4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, процедура BGENVIRONMENT – 4.003 – Открита покана №3 „Климат“ по резултат 4: Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 г. – 2021 г., се проведе на 12.04.24 г. (петък) в Лекционна зала на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград.Община Асеновград отчете резултатите по проекта за фотоволтаичните централи

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Асеновград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или офиса на Финансовия механизъм.”

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *