Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години (СНИМКИ)

Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години (СНИМКИ)

„Отделението по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела в Пловдив, функционира като самостоятелно лечебно звено от 04.03.2014. Създаването му е резултат от визията на собственика за развитието на болницата и мечтата на екипа на отделението да създаде място, където пациентите да получават грижа на най-високо ниво, място, където да се обучават следващо поколение гръдни хирурзи, място, където да се използват най-новите методи за лечение, място, където лекарите сестрите и санитарите да чувстват удовлетвореност от своята работа в края на всеки работен ден“. Думите са на основателят на Клиниката д-р Анастас Чапкънов. Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години (СНИМКИ)

Десет години по-късно Гръдна хирургия – УМБАЛ Каспела, е едно от водещите отделения по гръдна хирургия в България. Специалистите тук са едни от първите въвели използването на минимално инвазивната видеоасистирана торакална хирургия за извършване на анатомични белодробни резекции и комплексни операции в гръдния кош. Те са втората гръдна хирургия в България, която започна да използва роботизираната система “Da Vinci Robotic Surgical System” в гръдната хирургия. В момента рутинно се извършват мини инвазивни и робот асистирани оперативни интервенции на бял дроб, хранопровод и медиастинум.

Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години (СНИМКИ)

Отделението е акредитирана база за обучение на специализанти по гръдна хирургия, където в момента се обучават трима млади лекари. Екипът използва най-новите стандарти и съвременни научни знания за лечението на пациентите. Ежегодно участва във всички национални и значими международни (ESTS, IASLC) научни форуми в гръдната хирургия. Има изграден екип от медицински специалисти с основен фокус грижата за пациента.

Удовлетвореността: това са усмивките и благодарностите от пациентите и близките им, стотиците благодарствени писма, цветята и малките подаръци. Неописуемото чувство, когато след години срещат пациенти, лекувани за сериозни животозастрашаващи заболявания.Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години (СНИМКИ)

За бъдещето? Медицинските специалисти от пловдивската болница са решени да продължат да са сред лидерите в технологичното развитие на гръдната хирургия в България. Да въвеждат и използват най-нови методи и апарати от полза за пациента. Постоянно да усъвършенстват знанията и уменията на целия екип. Ще продължат да подобряват цялостната грижата за пациента. Защото здравето на пациента е тяхна основна грижа.

„Разкриването на клиниката по Гръдна хирургия в УМБАЛ Каспела, е само по себе предизвикателство, като се има предвид съществуването на подобна структура от повече от половин век в най-голямата държавна университетска болница в България. Въпреки това обстоятелство новоразкритата гръдна хирургия в много кратки срокове след откриването си въвежда модерни иновативни техники за оперативно лечение на белодробните заболявания. Скоро след откриването през месец март 2014 година в клиниката е извършена първата видео асистирана торакоскопска белодробна операция“, обясни проф. д-р Заприн Въжев – ръководител катедра „Сърдечна и съдова хирургия“ в УМБАЛ Каспела в Пловдив.

През 2021 г. гръдната хирургия УМБАЛ Каспела е сертифицирана за работа с робота Da Vinci.

За първите 10 години през клиниката по Гръдна хирургия са преминали 14 318 пациенти. От тях 7029 са оперирани. Обхватът на дейността по клинични пътеки изцяло покрива нуждата от лечение на всички заболявания, засягащи гръдната стена, белия дроб, плеврата, средостението и хранопровода, покривайки всички критерии по изискванията на утвърдения и актуален стандарт по гръдна хирургия.Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години (СНИМКИ)

Тези факти в още по-голяма степен демонстрират постигнатите успехи през изминалите 10 години и показват, че избраният път е правилен и напълно отговаря на потребностите от такава медицинска помощ не само за региона на Южна България, но и за цялата страна. През последните 10 години клиниката по Гръдна хирургия се налага като предпочитана в региона и се утвърждава като една от най-добрите в страната.

“Съчетанието от привлечени специалисти, които са водещи в своята област, в комбинация с най-модерна апаратура е предпоставка за постигане на резултати на европейско и световно ниво. Концентрацията на кадрови и технически потенциал, мъдро управляван, създава продукт непостижим за други болници от калибъра на Каспела. Благодарение на специалистите, с които разполага болницата, тук се осъществяват уникални операции в областта на гръдната хирургия с много голям обем и сложност, изпълнявани от мултидисциплинарни екипи. Поради тази причина УМБАЛ Каспела е една от най-успешните и предпочитани от пациентите болници. Екипът с водещи специалисти е предпоставка и за по-качествено обучение на студенти и притегателен център за обучение на специализанти и докторанти.“, добави още проф. Въжев. Клиниката по Гръдна хирургия към УМБАЛ Каспела отпразнува 10 години (СНИМКИ)

Той казва, че основната заслуга е на проф. Дойков, който с разкриване на клиниката по Гръдна хирургия постига още една своя мечта – максимално да разширява обхвата от медицински дейности и услуги, извършвани на най-високо ниво в болницата, която умело и мъдро ръководи през последните 25 години. Създава среда на колегиалност, академизъм и професионализъм, даващи възможност за максимална изява на кадровия потенциал на всички нива, в името на най-добрата услуга за пациентите.

Екипът от специалисти на „Гръдна Хирургия“ и д-р Чирлова изказват своите благодарности към проф. Дойков, доц. Паскалев и д-р Чапкънов за приноса за развитието на клиниката.

 

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *