Аграрен университет – Пловдив осигурява онлайн ресурси по биоикономика и прецизно земеделие

Аграрен университет – Пловдив осигурява онлайн ресурси по биоикономика и прецизно земеделие

Аграрен университет – Пловдив е една от първите научни и образователни институции в България, ангажирани по темите биоикономика и прецизно земеделие. Университетът е партньор е в редица европейски проекти, сред които са: MainstreamBIO– за създаване на иновационен капацитет в областта на биоикономиката, и BOOST– за създаване на дигитални образователни центрове за устойчиво прецизно земеделие. Проектите са насочени към земеделски производители, малки и средни предприятия в селските райони на Европа, академичната общност и студентите. Те предоставят професионални безплатни консултации за внедряване на био-базирани решения в производствения цикъл и образователни ресури- курсове, уебинари, наръчници и добри практики от други страни.

През месец април стартира серия от уебинари на тема биоикономика, осигурени от MainstreamBIO :

  • 10 април – „Въведение в кръговата биоикономика“- регистрация
  • 17 април– „Дребномащабни био-базирани решения за първични производители“- регистрация
  • 24 април– „Решения за рециклиране на хранителни вещества за първични производители“- регистрация
  • 30 април– „Възможности за кръгова биоикономика за подобряване на екологичната устойчивост на първичното производство“- регистрация

Пълна програма за април и май
Изработен е и каталог с много образователни ресурси и наръчници за прилагане на решения за биоикономика- достъпен е ТУК.

На 9 и 10 април 2024 в Аграрен университет – Пловдив ще се проведе регулярна среща на консорциума по проект BOOST. Ще се работи върху създаване на нови организационни модели като агробизнес инкубатори, които да свързват висшето и професионалното образование, научните изследвания, фермерите и асоциациите в обща рамка, въз основа на техните реални нужди от обучение в прецизното земеделие. Студентите и младите фермери ще бъдат обучавани като бъдещи земеделски предприемачи, разработващи нови бизнес модели и технологии за прецизно земеделие 4.0. Проектът BOOST ще осигури и онлайн курсове, които скоро ще бъдат достъпни на сайта на проекта: https://www.project-boost.eu/

Какво е Земеделие 4.0?
Земеделие 4.0 е термин за следващите големи тенденции, пред които е изправена индустрията, включително по-голям фокус върху прецизното земеделие, цифрофизацията (IoT) и използването на големи данни за стимулиране на по-голяма ефективност на производителността с оглед нарастващото население и изменението на климата. Земеделието 4.0 е повече от просто термин. То е следващата стъпка напред в селското стопанство: по-интелигентна и по-ефективна индустрия, която използва пълноценно голяма база данни и нови технологии в полза на цялата верига за доставки.

Какво е биоикономика?

Биоикономиката е съвременна иновативна концепция за организация и устойчиво управление на икономическите сектори, които използват биологични ресурси и биотехнологии. Фокусът е върху начините за използване и оползотворяване на природните ресурси; рециклирането на отпадъците; социално-икономическите, екологичните и етичните норми; изчерпването на природните ресурси и климатичните промени; жизнения стандарт и поведението на консуматорите, технологичните и институционалните възможности за осигуряване на устойчиво развитие.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *