2151 са свободните места за прием в първа група на детските градини в Пловдив

2151 са свободните места за прием в първа група на детските градини в Пловдив

Започна кандидатстването за прием в първа група на детските градини в Пловдив за учебната 2024/2025 г. Обявени са 2151 свободни места.

За родените през 2021 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2024 г. и могат да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2024/2025 г., първото основно класиране ще е на 14 май 2024 г. Свободните места за него са публикувани на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив /dz-priem.plovdiv.bg/. Препоръчваме на родителите да кандидатстват след като се запознаят с публикуваните свободни места.

Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 13.05.2024 г. За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорa на детскaтa градинa, която е първо желание за прием (за тях крайният срок е 10.05.2024 г.). По-ранната регистрация не дава предимство при класиране. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.

За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15.09.2024 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30.09.2024 г. Те могат да постъпят на 15.09.2024 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31.12.2024 г.

Предстои да бъдат обявени допълнително места за втория адрес на ДГ „Каменица“ на ул. „Лъджене“ №13, като към момента се изчаква да приключи процедурата по осигуряване на необходимите документи.

Засега част от свободните места за новата сграда в район „Тракия“ са обявени към втория адрес на ДГ „Червената шапчица“. Предвижда се всички деца, записани на този втори адрес ( ЖР „Тракия“, блок №50, вход В, Г) да бъдат прехвърлени в новата сграда при готовност на материалната база и всички изискуеми документи. Тогава ще се обявят и останалите свободни места.

Допълнителни свободни места ще бъдат обявени и от ДГ „Зорница“, когато новата сграда към детската градина има готовност да приема деца.

Обявени са допълнителни 56 места за втора възрастова група за родените през 2020 година деца, които до момента не са посещавали детска градина. Тяхното предучилищно образование е задължително, така както и на 5- и 6-годишните деца. Всеки родител може да се запознае с подробната информация от сайта на системата на адрес dz-priem.plovdiv.bg в секцията „Свободни места“. Децата на 4-годишна възраст не могат да  посещават групите за предучилищно образование към училищата, а само детските градини, съгласно действащата нормативна уредба.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2024 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите. В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания през настоящата година.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *