Започва подаването на проектни идеи по Програма „Развитие на регионите“

Започва подаването на проектни идеи по Програма „Развитие на регионите“

Община Пловдив в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 информира всички местни заинтересовани страни, че стартира подаването на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.  за изпълнение на ПИРО на Община Пловдив.

Допустимите мерки са:

  • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
  • Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;
  • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;
  • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
  • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;
  • Образователна инфраструктура;
  • Здравна инфраструктура;
  • Социална инфраструктура;
  • Жилищно настаняване;
  • Култура, спорт и туризъм.

Общият бюджет за Община Пловдив е 58 963 767 лв.

Указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и целият пакет приложими документи към тях са публикувани на официалната интернет страница на Програма „Развитие на регионите“ на следния адрес: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24, както и на интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ukazania-igr/

Подаването на проектни идеи за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив ще се извършва на електронен адрес:  [email protected]. На същия електронен адрес могат да се изпращат въпроси за допълнителна информация или разяснения, включително и за разработване на проектни идеи в партньорство с Община Пловдив.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа.

 

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *