Важна среща за Околовръстното на Пловдив, обсъдиха разширяване на част от пътя

Важна среща за Околовръстното на Пловдив, обсъдиха разширяване на част от пътя

Експерти и граждани обсъдиха в община Марица Концепцията за интегрирани териториални инвестиции: „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до здравни услуги на територията на Южен централен район за планиране“. Водещ партньор при разработването й е Агенция „Пътна инфраструктура“, в сътрудничество с общините Пловдив и Марица и МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД. Дискусията е във връзка с процедурата за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Експертите от АПИ – инж. Лидия Шилова и инж. Добромир Радковски, представиха предложението, с които агенцията участва в концепцията. То включва реконструкция и модернизация на 2,7 км от път ІІІ-805 /Път І-8 Пазарджик-Пловдив”/ – п.в. „Царацово – Съединение /от км 1+460 до км 4+120/. В този участък третокласният път е част от Околовръстния път на гр. Пловдив. Предвижда се разширяване на съществуващия двулентов път до четирилентов с габарит Г23,5, с две самостоятелни платна за всяка посока на движение и изграждане на локали в участъците, в които е необходимо обслужване на прилежащите урбанизирани територии. С реализацията на проекта ще се подобрят транспортните връзки на териториите на общините Пловдив и Марица, ще се повиши качеството на живот и ще намалеят вредните емисии в околната среда, отделяни от автомобилния трафик.

Освен инвестиции в пътна инфраструктура интегрираната концепция включва и мерки за превенция и профилактика в здравеопазването за жителите от община Марица, подобряване на достъпа до трудова заетост и предоставяне на възможности за придобиване и повишаване на професионалната квалификация.

В края на общественото обсъждане, присъстващите подкрепиха концепцията и подчертаха важността от изпълнението на проектните дейности. Получаването на подкрепа е едно от условията за одобряване на концепцията и ще допринесе за увеличаване на възможността планираните обекти да бъдат изпълнени със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата индикативна стойност на проектите, включени в концепцията е 60 767 323.42, за които се кандидатства за финансиране от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., а 50 000.00 лв. с ДДС ще бъдат осигурени като собствено финансиране за изпълнението на заложените дейности по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

В срок до 22 март 2024 г. всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепцията или да направят коментари или възражения.  

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *