Важна информация за гласоподавателите в Пловдив

Важна информация за гласоподавателите в Пловдив

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., общинска администрация Пловдив уведомява:

  1. В срок до 14.10.2023г.избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Подписано саморъчно заявлението може да бъде подадено до районната администрация от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) или на електронна поща [email protected] (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).
  2. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес(чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 14.10.2023г.в районната администрация по настоящия му адрес. Искането може да бъде направено и чрез интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.
  3. Всеки избирател, в срок до 21.10.2023г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци(чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).
  4. Справки в избирателните списъци по единен граждански номер могат да бъдат направени чрез ГД ГРАО на адрес https://www.grao.bg/elections/, както и на място в районните администрации на Община Пловдив.
Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *