Търсят се приемни родители в Асеновград

Търсят се приемни родители в Асеновград

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИЕМНАТА ГРИЖА?

– Приемният родител се грижи за дете в собствения си дом, за различен период от време, в зависимост от потребностите на детето, както и от възможностите на родителя.
– Това е временна мярка за закрила на дете (има определен срок).
– Приемната грижа е алтернатива за децата, живеещи в институции.
– Представлява родителстване в екип, с цел осигуряване на най-добра грижа за детето от: приемните родители; социалните работници; институции и служби; доставчици на социални услуги – неправителствени организации (НПО).

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ?

– Да приемеш дете, което се нуждае от грижи и възпитание – децата, за които се полагат грижи от приемните родители, са преживели тежки моменти и се нуждаят от много обич.
– Приемните родители са повече от родители – те са РОДИТЕЛИ + ПАРТНЬОРИ.
– Да си партнираш с много хора – социални работници, учители, психолози, биологичните родители на детето и пр., когато това е в негов интерес.
– Да осигуриш добри възможности за отглеждане на детето.
– Да си сигурен в решението си.
– Да приемеш детето такова, каквото е.
– Да се въоръжиш с много търпение и обич.

КАКВИ СА ДЕЦАТА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИЕМНА ГРИЖА?

– Различни по: възраст; произход; етнос; медицински статус; пол; съдба; изоставени още в родилен дом; отглеждани в социални домове; изведени от семействата си при кризисна ситуация.
– Еднакви: в правото си да растат в семейна среда.

ВИДОВЕ ПРИЕМНА ГРИЖА – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

– Краткосрочна (до 1 година).
– Дългосрочна (над 1 година).
– Спешно настаняване (без време за опознаване).
– Заместваща приемна грижа.

ВИДОВЕ ПРИЕМНА ГРИЖА – ПРОФЕСИЯ ИЛИ МИСИЯ?

– Доброволна приемна грижа: семейството преминава базово обучение; без граждански договор; месечни помощи за нуждите на приемното дете.
– Професионална приемна грижа: по-голям брой обучителни часове (базово и специализирано обучение); граждански договор и заплата; месечни помощи за нуждата на приемното дете; приемане на по-трудни настанявания (вкл. и спешни).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.

Лицата, кандидатстващи за приемни родители, трябва да отговарят на следните изисквания:
– да са навършили пълнолетие;
– да не са поставени под запрещение;
– да не са с ограничени или с отнети родителски права;
– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
– да са в добро общо здравословно състояние (да не боледуват от туберкулоза, СПИН и заболявания, предавани по полов път;
– да не са психично болни, с установено сериозно нарушение на психичните функции, или с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост;
– да са годни да изпълняват родителски функции и да имат материални условия за отглеждане на дете;
– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
– не могат да кандидатстват лица, които са били настойници или попечители, както и приемни семейства, отстранени от тази длъжност по тяхна вина;
– не могат да кандидатстват осиновители, при които е прекратено осиновяването по тяхна вина.

Своите въпроси по темата може да зададете към Областен екип по приемна грижа – Пловдив, който се намира на адрес: Пловдив, ул. „Неофит Бозвели“ №38, тел.: 032 63 30 53.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *