Община Асеновград дава подробности за проекта за обновяване на сградата на читалище „Родолюбие“

Община Асеновград дава подробности за проекта за обновяване на сградата на читалище „Родолюбие“

На 17.05.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в зала 305 на община Асеновград ще се проведе заключителна пресконференция, на която ще бъдат отчетени дейностите по проект: „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“.

Проектът се реализира с комбинирано финансиране  от  ОП „Региони в растеж“2014-2020г., Фонд за устойчиви градове и съфинансиране от Община Асеновград. По него се изпълниха мерки за енергийна ефективност и цялостно обновяване и модернизация на сградата на читалище „Родолюбие“ в гр. Асеновград“.

Този документ е създаден в рамките на проект: „КУЛТУРНА ИНФАСТРУКТУРА – ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“, ГР. АСЕНОВГРАД”, ДБФП № BG16RFOP001-1.025-0007-C05, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *