176 инженери от Техническия университет - филиал Пловдив получиха своите дипломи (СНИМКИ)

176 инженери от Техническия университет - филиал Пловдив получиха своите дипломи (СНИМКИ)

Днес в двора на на Техническия университет – филиал Пловдив отново прозвуча студентският химн „Gaudeamus igitur”. На тържествена церемония своите дипломи получиха 176 бакалаври и магистри от Факултета по електроника и автоматика към висшето учебно заведение. Според оценката на преподавателите и ръководителите на Техническия университет – филиал Пловдив випуск 2023 се е представил много добре по времето на своето следване, за което говори и фактът, че отличниците от курса са 32. По решение на академичното ръководство шестима от дипломантите получават и златен медал, а други петима – сребърен.176 инженери от Техническия университет - филиал Пловдив получиха своите дипломи (СНИМКИ)

Абсолютен първенец на факултета е магистър-инженер Николай Колев от специалност „Електротехника“ , който се дипломира с успех 6.00. Сред бакалаврите, титлата „Първенец на випуска“ получи Марлен Димитрова от специалност „Индустриално инженерство“ с успех отличен 5.90. Общо във випуск 2023 година дипломантите са 395 . Досега – 35 години след създаването на пловдивския филиал на Техническия университет – висшето учебно заведение е обучило 12 115 инженери и информатици, 6367 от тях за завършили факултет „Електроника и автоматика“.

Къде отиват инженерите?

Директорът на Техническия университет – филиал Пловдив доц. д-р Никола Шакев сподели, че студентите от випуск 2023 година са преминали доста тежко следване заради ковид ограниченията за присъствено обучение. От друга страна това донесе допълнителни умения на студентите и преподавателите в електронна среда, коментира доц. Шакев. Според него завършилите студенти имат много добър кариерен шанс, защото в последните години българската икономика изпитва глад за инженери и специалисти с техническо образование. Дефицитът на инженери променя и стратегията на фирмите и те все повече партнират с Техническия университет – филиал Пловдив, предоставяйки му най-съвременна техника и технологии за лабораториите, където бъдещите инженери да бъдат обучавани. Студентите ни получават подкрепа от индустрията по време на цялото следване и това е много важно за тяхното кариерно развитие, заключи доц. Шакев.176 инженери от Техническия университет - филиал Пловдив получиха своите дипломи (СНИМКИ)

На празника на абсолвентите гостуваха 7 големи национални и регионални компании, които бяха подготвили подаръци за най-успешните дипломанти. Директорът на една от фирмите, свързани с енергетиката заяви, че е готов да подпише трудов договор още тук и сега със завършилите Тепническия университет – филиал Пловдив.

Къде отиват отличниците?

Свързахме се с някои от най-добрите студенти от випуск 2023 година. Не успяхме да разговаряме обаче с първенеца на випуска при магистрите от Факултета по машиностроене и уредостроене Хараламбос Теодоридис. Причината – веднага след завършването си той е призован в гръцката армия. Инженер Валентина Бъбарова е №1 в своя випуск сред бакалаврите. Тя завърши специалността „Дизайн и печатни комуникации“ с успех отличен 5,80. Веднага започнах работа в голяма пловдивска печатница като инженер технолог на офсетови печатни машини, споделя отличничката. „Сигурно ще продължа да уча и магистратура, но в момента задържам, за да се съсредоточа върху работата. Чувствам се много добре в академична среда на университета. За мен бе ценно, че преподавателите искаха да знаят мнението ни по даден въпрос и обосновките ни – независимо дали са верни или погрешни. И помагаха с насоки, а не просто да ни дадат отговор и да казват: ей това е вярното, другото няма смисъл.“- разказа инж. Бъбарова.176 инженери от Техническия университет - филиал Пловдив получиха своите дипломи (СНИМКИ)

Инженер Марлен Димитрова си извоюва титлата „Първенец“ на випуска със своя успех отличен 5,90. Тя вече е трето поколение инженер и поема уверено традицията на своите семейни предци. Счита, че инженерството е „заложено“ в нея. „Техническият университет – филиал Пловдив ми даде не само престижна професия, но по време на следването се ощастливих със свое семейство, а заедно със съпруга ми се радваме на първото си дете. В момента сме в Германия, където отговаряме за преместването в България на високотехнологично предприятие за медицинска оптика. Става дума за предприятие, което ще произвежда най-важните оптически детайли за медицинските роботи ДаВинчи. Ценя много това, че 90 процента от преподавателите са ни не само учители, но и приятели. Зная, че и занапред ще мога да ги търся, когато имам да решавам инженерни задачи в моята работа.“ – заключи инж. Марлен Димитрова.

Публикувай коментар

Публикувай Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *